Info nářadí: 725 775 828
Info barvy: 737 279 814
Nářadí Profesional - Vyloženě chlapská záležitost

TK- Therm - 10 L termoizolační stěrka je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a podlah ve stavebnictví

TK-Therm
Akce
Kód produktu: 991860563
2 800 Kč
(2 314,05 Kč bez DPH)
U dodavatele 3-5 dní
TK®-THERM je jedinečným řešením všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít vnější izolaci nebo jiné postupy zateplení (např. historické objekty a objekty s cennými nebo atypickými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, a pod).
Popis produktu: TK®-THERM je díky svým vlastnostem a naměřeným hodnotám jedinečným a unikátním produktem ve své třídě na českém trhu. Je vyráběn pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných světových výrobců, např. 3M, z důvodu zajištění nejvyšší kvality. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a stropů, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 25 i více %.

Složení: Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo BGL, aditiva.

Oblast aplikace: Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a podlah ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, a všude tam, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní. Pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie nejen v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou, byty, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu z důvodu použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také chaty a chalupy, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.
TK®-THERM je jedinečným řešením všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít vnější izolaci nebo jiné postupy zateplení (např. historické objekty a objekty s cennými nebo atypickými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, a pod).
Další možnost použití je např. tepelná izolace technologických zařízení (vypalovací pece, chladící boxy, atd.), potrubí až do teploty 150?C, dopravní prostředky (autobusy, tramvaje, železniční vagony, atd.) a mnohé další.

Specifické vlastnosti: TK®-THERM se vyznačuje vynikajícími izolačními schopnostmi i v tenkých vrstvách do 1 mm. Izolační schopnosti jsou založeny na vakuové složce. Je prodyšný, zamezuje kondenzaci vodních par a zabraňuje tvorbě plísní. Lze jej nanášet na upravené plochy stěrkou, válečkem, štětce nebo stříkáním. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat (zahladit) a následně malovat při použití kvalitních interiérových barev. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti.


Technické údaje:
stupeň lesku matový
jemnost zrna velmi jemné
měrná hmotnost 0,38kg / litr
měrná hmotnost v suchém stavu 0,20kg / litr
tepelná vodivost ? = 0,02 W / m.K
přídržnost k podkladu 1,0 Mpa
součinitel prostupu tepla Ust=0,33 W/m2.K
tepelný odpor R (m2K/W) + 24,9% zlepšení na aplikovaném povrchu
prostup vodních par Sd < 0,7m
klasifikace reakce na oheň A2, s2, d0 nehořlavý materiál
aplikovaná tloušťka 0,8 - 1 mm
ředění pitnou vodou
teplota prostř.při aplikaci +2?C až +55?C
dodávaná balení 5l , 10l , 15l, 20l , 30l
penetrace viz technický list
min. životnost nátěru 15 let při dodržení technologického postupu
tepelná odolnost po aplikaci -40?C až +150?C bez ztráty deklarovaných vlastností

Podklad: Všechny interiérové plochy jako jsou - vápeno cementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a další.

Po zaschnutí lze aplikovat vrchní ochranné nátěry (doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří).
- Podlahy: Nanáší se na napenetrovaný povrch stěrkou. Následně může proběhnout pokládka dlažby nebo jiného typu podlahové krytiny, podlahové topení, atd. Pod koberec nebo PVC krytiny je nutné TK®-THERM uzavřít samonivelační stěrkou z důvodu zpevnění povrchu a ochrany termoizolační stěrky.

Ředění: TK®-THERM je dodáván ve stavu určeném k přímé aplikaci. Může se ředit podle potřeby a způsobu aplikace vodou pro snadnější nanášení. Ředění doporučujeme provádět postupně až do dosažení požadované konzistence. Po důkladném promíchání se může ihned aplikovat.

Aplikace: TK®-THERM je důležité nanášet v souvislé vrstvě. Po aplikaci by měla zůstat na podkladu jednotná tloušťka naneseného materiálu. Pokud aplikujeme stěrku na ucelené plochy, tak je důležité aplikovat TK®-THERM i na přilehlé stěny nebo strop (přesah cca 20-40 cm) z důvodu omezení teleného přechodu mezi obvodovými a vnitřními stěnami a zabránění srážení vodních par v rozích místnosti.

Nanáší se na upravené plochy válečkem-štětcem(1), stěrkou (2), nástřikem (3). TK®-THERM se ředí vodou dle způsobu aplikace:
- Válečkem - ředit do konzistence malířské barvy až 35% vodou. Čím řidší materiál, tím jemnější struktura. Po řádném zaschnutí min. 24hod lze povrch TK®-THERM zahladit rubbenovým hladítkem.
- Stěrkou - není nutné ředění, ale dle potřeby můžeme ředit až 20% vodou. Případné vzniklé nerovnosti po zaschnutí zahladit rubbenovým hladítkem.
- Stříkáním - ředit do 25% vodou dle typu použitého stříkacího zařízení.
-- Vzduchové stříkání -- doporučujeme použít trysku o ? 1,7-2,0 mm, tlak 5 Mpa. Vyšší hodnota by mohla způsobit poškození struktury použitého plniva a ztrátu deklarovaných vlastností.
-- Vysokotlaké stříkání -- doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří.

Jednoduchost každé aplikace závisí na manuální zručnosti pracovníka. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míchání mechanickým zařízením jako jsou např. vrtačky nebo spec. míchadla. Při vyšších otáčkách může dojít k poškození struktury použitého plniva a tím ke snížení účinnosti zateplení.
Aplikace TK-THERM
Rozředit na konzistenci malířské barvy nebo dle požadované struktury povrchu. Neředit, nebo podle potřeby a zručnosti přidat trochu vody. Rozředit v poměru cca 5:1 a dle typu stříkacího zařízení.Spotřeba: V závislosti na podkladu a zvolené technice aplikace je teoretická vydatnost při tloušťce vrstvy 1,0 mm cca 1 m? z 1 litru termoizolační stěrky.

Doba schnutí: Doba schnutí je závislá na teplotě, vlhkosti vzduchu, savosti podkladu a tloušťce naneseného materiálu. Doba schnutí vrstvy o tl. 1 mm, při teplotě 22°C je cca 24 hodin.

Údržba: Případné povrchové znečištění je možné odstranit rubbenovým hladítkem namočeným ve vodě. Lze jej přemalovat kvalitními interiérovými barvami (MISTRAL, MIPA).

Čištění nářadí: Štětce, válečky, stěrky, stříkací zařízení a ostatní pomůcky po použití umýt čistou vodou s přidáním odmašťovacího přípravku (např.Jar).

Pracovní oděv: V případě potřísnění očistit vodou.

Barevné odstíny: TK®-THERM lze tónovat do barevných odstínů přidáním akrylátových tónovacích pigmentů, max. však do 10% hmotnosti. Jednodušší je po aplikaci TK®-THERM nanést kvalitní interiérovou barvu (MISTRAL, MIPA) v požadovaném odstínu.

Skladování a přeprava: TK®-THERM skladujte v původních uzavřených obalech a temperovaných suchých skladech při dodržení skladovací teploty od +2?C do +25?C. Doporučená teplota při transportu v rozmezí od +2?C do +55?C. Nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření a intenzivnímu působení tepla. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 12 měsíců v původním neotevřeném obalu od data výroby při dodržení skladovacích podmínek a teploty. Po otevření spotřebovat v co nejkratší době.

Balení: Plastové kbelíky 5, 10, 15, 20 a 30 litrů
Výhody termoizolační stěrky TK®-THERM:Jednoduchá aplikace - finanční a časová úspora
Významné úspory nákladů na vytápění od 20%
Možnost izolovat jen jednu místnost
Omezení tepelných mostů
Zabraňuje vlhnutí stěn a tvorbě plísní
Rychlé vyhřátí místnosti, tepelná pohoda za velmi krátkou dobu
Při použití TK®-THERM protikondenzační a protiplísňové vlastnosti
Možnost provádění zateplení bez ohledu na počasí
Minimální nároky na údržbu a snadné případné opravy
Železné povrchy pod termoizolační stěrkou nekorodují
Prokazatelné certifikované vlastnosti v extrémně tenké tloušťce 1mm
Dlouhá životnost
Ekologický a zdraví neškodný výrobek

Pozn.: Veškeré údaje uvedené v tomto návodu je třeba považovat za orientační a všeobecně nezávazné. Upřesňujeme rovněž, že naše údaje nepřihlíží ke všem opatřením, ať už preventivním nebo aplikačním, které se vztahují k „profesionálně odvedené práci“ a která musejí být vždy a jakkoli dodržována vykonavateli prací, tak jako detailní údaje uvedené v našich technických listech. Naše technické oddělení je nicméně k dispozici podat jakékoliv konkrétní detailní vysvětlení.
DÁREK - APLIKAČNÍ RUBENOVO HLADÍTKO
TK®-THERM je díky svým vlastnostem a naměřeným hodnotám jedinečným a unikátním produktem ve své třídě na českém trhu. Je vyráběn pouze z vysoce kvalitních surovin od renomovaných světových výrobců, např. 3M, z důvodu zajištění nejvyšší kvality. Jedná se o vysoce kvalitní krémovou hmotu pastovité konzistence. Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a stropů, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti vlivem zvýšení povrchové teploty stěny a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit 25 i více %.
Složení: Vysoce kvalitní vodní disperze PVAc, termoaktivní plnivo BGL, aditiva.
Je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn a podlah ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, a všude tam, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní. Pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie nejen v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou, byty, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu z důvodu použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také chaty a chalupy, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.

Soubory ke stažení k tomuto produktu:

Produkt byl přidán do košíku
Pokračovat v nákupu
Do košíku