Info nářadí: 725 775 828
Info barvy: 737 279 814
Nářadí Profesional - Vyloženě chlapská záležitost

AUSTIS FORTISOL komplet A+B 20 kg

AUSTIS
Kód produktu: 98246422000
1 893 Kč
(1 564,46 Kč bez DPH)
U dodavatele 3-5 dní
mrazuvzdorná hydroizolační stěrková hmota k bezešvým izolacím a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli

► Oblast použitíFORTISOL se používá k izolaci stavebních hmot, konstrukcí a základů proti spodním vodám v nových i starých stavbách jak pro vnější, tak i pro vnitřní izolace.
Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty je odolná proti spodním a tlakovým vodám, a to i při tlaku působícím směrem z podkladu.
FORTISOL lze aplikovat i na zavlhlý podklad.
FORTISOL chrání betonové konstrukce před agresivními atmosferickými vlivy.
Zabraňuje průniku CO2 a SO2 do betonové konstrukce kanálů a štol podzemních a vodních staveb.
Zabraňuje též průniku radonu z podloží.
Slouží i jako ochrana ocelových, betonových a železobet. konstrukcí proti vodě, vlhkosti a atmosferickým vlivům.
Je ho možné použít též jako izolaci pod obkladový materiál např. v koupelnách, plaveckých bazénech, vodních nádržích.
Je vhodný i jako izolace jímek, septiků, kanálů a štol podzemních a vodních staveb i proti tlakové vodě působící tlakem směrem z podkladu do 50 m pod hladinou spodní vody.
Na betonových podkladech odolává trvalému zatížení vodou.
(Nevztahuje se na aplikace na kovových podkladech).
Je vhodný také jako adhezní můstek pro dodatečné betonáže.

► ZpracováníDo čisté nádoby se nalije FORTISOL složka B (kapalná) a za míchání se pozvolna přisype FORTISOL složka A (sypká).
Poměr mísení jednotlivých složek je 3 hm. díly složky A s 1 hm. dílem složky B. Hydroizolační hmota se dokonale promíchá, nejlépe elektrickou vrtačkou s míchadlem tak, aby neobsahovala hrudky sypké hmoty a nebyla napěněná (min. 5 minut).
Po této době se hmota nechá 5 minut zrát a opět se krátce zamíchá.
Aplikuje se na vyzrálý, soudržný, očištěný od volných mechanických částic a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač, vyspravený a napenetrovaný podklad nejdříve 4 hod. po nanesení penetrace FORTE penetral.
Nanáší se po vrstvách ne silnějších než 1 mm, což odpovídá spotřebě 1,0 - 1,3 kg/m2.
Technologická přestávka mezi nanesením jednotlivých vrstev je 24 hod.
Během vytvrzování nesmí hydroizolační hmota přijít do styku s vodou.
Během izolačních prací je nutné zabránit výronům vody rychle tvrdnoucím cementem, příp. tmelem a po vytvrdnutí opravené místo ošetřit podle výše uvedeného návodu.

► Vyspravení podkladumezery, spáry a nerovnosti v podkladu musí být vyspraveny cementovou maltou
výrony vody musí být před aplikací hmoty FORTISOL zastaveny rychle tvrdnoucím tmelem
Následně po vytvrdnutí je vhodné zabezpečit tato místa armovací skelnou tkaninou vloženou do hmoty FORTISOL.
rohy a hrany na stěnách je nutné vyztužit skelnou tkaninou nebo těsnicí pružnou páskou do hmoty FORTISOL, napojení podlahy na stěnu zaoblit cementovou maltou (fabion) a vyztužit skelnou tkaninou nebo těsnicí pružnou páskou do hmoty.

► Spotřebanetlakové izolace pod obklad: 1,00–1,50 kg/m2(1 vrstva)
izolace do 1m pod úroveň terénu proti zemní vlhkosti a tlakové vodě: 2,00 - 3,00 kg/m2(2–3 vrstvy)
izolace od 1 m- 50 m pod úrovní terénu proti vodě působící tlakem z podkladu: 4,00 - 6,00 kg/m2(3–4 vrstvy)
Poměr míchání:
3 hm. díly sl. A : 1 hm. díl sl. B
Doba míchání:
5 minut (míchadlo 300 ot./min.)
Doba zpracovatelnosti
60 minut
Teplota při zpracování
5°C až 30°C
Spec. hmotnost
min. 1,6 g/cm3
Mrazuvzdornost
min. 25 cyklů
Vodotěsnost
0,0 litrů/m2/hod.
Přídržnost k podkladu
1,2 MPa (beton, keram. obkl.)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech
min. 1,5 MPa
Pevnost v tlaku
min. 20 MPa
Prostup radonu:
při tloušťce 1mm dosahuje poločas prostupu 300.000 s

Alternativní produkty

Produkt byl přidán do košíku
Pokračovat v nákupu
Do košíku