Info nářadí: 725 775 828
Info barvy: 737 279 814
Nářadí Profesional - Vyloženě chlapská záležitost

SikaBond-52 Parquet C105 1800 ml

SIKA
Kód produktu: S421116
749 Kč
(619,01 Kč bez DPH)
U dodavatele 3-5 dní
 Osobní odběr
SikaBond®-52 Parquet je 1komponentní lepidlo pro lepení dřevěných podlah, s dobrou počáteční přilnavostí a nestékavou konzistencí, bez rozpouštědel.
Lepidlo je možné brousit
Podlaha lze brousit po 12 hodinách po aplikaci
Pružné, tlumí kročejový hluk

► PoužitíSikaBond®-52 Parquet je navržen pro celoplošné lepení pomocí SikaBond® Dispenser:
masivní a konstrukční dřevěné podlahy, mozaikové parkety, průmyslové parkety a dřevotřískové podlahové systémy.SikaBond®-52 Parquet je navržen pro systém Sika® AcouBond® a pro lepení na housenku:
masivní dřevěné desky, 3vrstvé konstrukční desky a dřevotřískové podlahové systémy.SikaBond®-52 Parquet je speciálně navržen pro problematické druhy dřeva.
► VýhodyLepidlo je možné brousit
Podlaha lze brousit po 12 hodinách po aplikaci
Pružné, tlumí kročejový hluk
Vhodné i pro lepení přímo na původní keramickou dlažbu
Vhodné pro použití s podlahovým topením
Velmi nízké emise
Snižuje napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
Chemická báze
Polyuretan, technologie i-Cure
Skladovatelnost
SikaBond®-52 Parquet má trvanlivost 12 měsíců od data výroby, pouze pokud je skladován v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech, a pokud jsou splněny podmínky skladování.
Podmínky skladování
SikaBond®-52 Parquet musí být skladován v suchu, chráněn před přímým slunečním zářením a za teplot od +5 °C do +25 °C.
Objemová hmotnost
~ 1,30 kg/l (ISO 1183-1)
Tvrdost Shore A
~ 35 (po 28 dnech) (ISO 868)
Pevnost v tahu
~ 1,4 N/mm2 (ISO 37)
Smyková pevnost
~ 1,1 N/mm2, tloušťka lepidla 1 mm (ISO 17178)
Provozní teplota
+5 °C až +40 °C
Stékavost
SikaBond®-52 Parquet má stabilní tvar zubu.SikaBond®-52 Parquet snadno zpracovatelný pomocí aplikačních pistolí nebo pomocí dávkovacího zařízení SikaBond® Dispenser.
Teplota vzduchu v okolí
+15 °C až +35 °C
Relativní vzdušná vlhkost
40 % až 70 %
Teplota podkladu
Během aplikace až do úplného vytvrzení lepidla SikaBond®-52 Parquet, musí být teplota podkladu a okolního prostředí mezi +15 °C a +35 °C, při použití podlahového vytápění mezi +20 °C a +35 °C.
Obsah vlhkosti v podkladu
Přípustná vlhkost podkladu bez podlahového topení - gravimetrická metoda:
2,0 % pro cementové stěrky.
0,5 % pro anhydritové stěrky.
3-12 % pro podlahy z magnezitu (závisí na obsahu organických složek).
Přípustná vlhkost podkladu s podlahovým topením - gravimetrická metoda:
1,8 % pro cementové stěrky.
0,3 % pro anhydritové stěrky.
3-12 % pro podlahy z magnezitu (závisí na obsahu organických složek).
Vždy se řiďte pokyny výrobce dřevěné podlahy.
Pro následnou instalaci povrchových krytin doporučujeme postupovat v souladu s normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.
Rychlost vytvrzení
3,5 mm/~ 24 hodin (+23 °C / 50 % r.v.)
Čas vytvoření povrchové kůže / čas pro pokládku
~ 60 minut (+23 °C / 50 % r.v.)
Produkt byl přidán do košíku
Pokračovat v nákupu
Do košíku