Info nářadí: 725 775 828
Info barvy: 737 279 814
Nářadí Profesional - Vyloženě chlapská záležitost

Sika Igasol-101 12L

SIKA
Kód produktu: S127248
1 401 Kč
(1 157,85 Kč bez DPH)
U dodavatele 3-5 dní
1-komponentní,bez rozpouštědel,bitumenový nátěr obsahující latex,
Ochranný nátěr na bázi polymerem modifikované bitumenové emulzeSika® Igasol®-101 je 1-komponentní, je polymerem modifikované bitumenové emulze, bez rozpouštědelihned připraven k použitíaplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním Airlessnestéká na vertikálních plochách

► Použitíochranný nátěr na části konstrukce přicházející do styku s půdou, jako jsou betonové základy, sloupy, opěrné zdizákladní nátěr pod bitumenové nátěry na podkladech, jako je beton, malta a cihly (Sika® Igasol®-101 zředěný vodou)
► Výhodyihned připraven k použitíaplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním Airlessnestéká na vertikálních plocháchzůstává elastický i při nízkých teplotáchbez rozpouštědelnehořlavýaplikovatelný na suché nebo lehce vlhké povrchy
Chemická báze
polymerem modifikovaná bitumenová emulze
Skladovatelnost
12 měsíců od data výroby
Podmínky skladování
Skladujte v originálních uzavřených, nepoškozených obalech při teplotách mezi +5°C a +35°C v suchu.
Objemová hmotnost
~ 1,05 kg/l
Obsah sušiny hmotnostně
~ 58 % bitumen a ~ 42 % voda
Obsah sušiny objemově
~ 42 %
Viskozita
~ 1500 mPas
Teplota vzduchu v okolí
minimum +5°C / maximum +35°C
Teplota podkladu
minimum +5°C / maximum +35°C
Obsah vlhkosti v podkladu
matně vlhký - bez stojící vody
Čas vytvrzení
Povrch suchý po 3 hodinách při + 20 ° C (v závislosti na okolní teplotě a teplotě podkladu, relativní vlhkosti a tloušťce vrstvy)
Čekací doba / přetíratelnost
~ 3 až 4 hodiny (v závislosti na teplotě prostředí a podkladu, relativní vlhkosti a tloušťce nanesené vrstvy). Čerstvě nanesená vrstva musí být chráněna před mrazem po dobu nejméně 24 hodin.

Alternativní produkty

Produkt byl přidán do košíku
Pokračovat v nákupu
Do košíku